מומחה בפיתוח אתרים ב-ARYO Digital.

PHP, MySQL, jQuery, WordPress, Yii, Smarty, CSS3, HTML5.